Anjan Onnenlähde

Hoidot

Regressioterapia

Regressioterapiassa asiakas ohjataan rentoutuksen ja mielikuvien avulla hakemaan muistoja ja kohtaamaan elämän tunnelukkoja aiemmin eletystä ajasta, lapsuudesta tai jopa aikaisempien elämien tapahtumista. Näin terapia pureutuu ongelmien alkujuurille, sinne missä ongelma on syntynytkin.

Regressioterapian tarkoituksena on ongelmien alkusyiden ymmärtämisen avulla vapauttaa ammoin tukahdutetut tunteet ja näin poistaa niiden vaikutus käyttäytymiseemme ja tunne-elämäämme. Voimme vapautua selittämättömistä ahdistuksista, peloista, syyllisyydestä jne.

Regressio on mainio apukeino myös kun on ihmissuhdeongelmia tai vaikkapa jokin fyysinen vaiva, jonka alkusyytä on vaikea löytää. Myös voimavarojen, kykyjen ym. hakemiseen sitä voidaan käyttää.

Voimme hoitaa sisäistä lastamme, muuttaa muistoamme tapahtuneesta, antaa ja saada anteeksi, purkaa sopimuksia ja sitoumuksia, joita olemme tehneet itsemme tai jonkun muun kanssa. Voimme sielun tasolla katkoa siteitä toisiin ihmisiin, asioihin, tapahtumiin, työhön, tunteisiin ym. Voimme liikkua ajassa eteen- ja taaksepäin, palata hetkeen ennen syntymäämme.

Lukemattomia erilaisia tapoja kohdata menneisyyttä ja olevaa. Tunnesolmujen avaaminen regressiossa eheyttää ihmistä antaen näin paremmat lähtökohdat tulevaisuudelle.

Regressio = minäkuvan päivitysprosessi

Aloitamme tapaamisemme keskustelulla siitä, mitä haluat avata ja selkeyttää elämässäsi. Näin intuitio saa ohjeen mihin se sinut terapiaistunnossa ohjaa. Asia tai ongelma voi olla mikä tahansa ja voit tulla myös vaikka selkeää ongelmaa tai asiaa ei olisikaan.

Alun keskustelun myötä selkiintyy mitä tehdään.

On hyvin yksilöllistä mitä kukin regressiossa kokee, useimmat kuitenkin menevät kokemaan uudelleen jonkin lapsuuden tapahtuman eli asian alku löytyy sieltä.


Sinä päätät minkä verran ja millaisia asioita olet valmis kohtaamaan, kuinka paljon otat kullakin kerralla vastaan. Voit luottaa siihen, että jokaisen hoidon kulku on aina sillä hetkellä tarkoituksenmukaisin.

Energiahoito

EPS–HOITO EPS (elämänpolun suuntaaminen) — hoidossa on kyse henkilökohtaisesta prosessista, joka saattaa meidät yhteyteen maailmankaikkeuden kanssa, edistää omaa elämänpolkuamme ja auttaa viidenteen ulottuvuuteen siirtymisessä.

EPS–hoito auttaa meitä löytämään todellisen itsemme, elämämme tarkoituksen ja suunnan. Tulemme paremmin tietoiseksi siitä, mitä todella haluamme, mikä on se juuri meidän oma juttumme.

Osaamme kuunnella sydämemme ääntä paremmin, näin turha “pään paukuttelu seinään” jää pois.

Levollinen, tasapainoinen olotila voi tulla vallitsevaksi, sillä tiedostamme paremmin olevamme henkisiä olentoja ja että elämässämme kaikella on tarkoituksensa. Ikävätkään kokemukset eivät näin ollen saa meitä niin helposti tolaltamme. On helpompaa elää, kun ymmärtää kulkevansa elämänpolullaan kohti sielunsa suunnitelmaa. Yksi kaksiosainen hoito elämässä riittää. 

INTUITIIVINEN ENERGIAHOITO Tässä hoidossa “kuuntelen” ylempää ohjausta ja toimin intuitioni mukaisesti.

Hyvinvointi on valinta